OBJEDNÁVKA      0948 533 433

Blog

6. Yellow

L (33cm) 4,90 €
550g tomat, syr, kukurica, oregáno(1,7)
XL (50cm) 9,30 €
850g tomat, syr, kukurica, oregáno(1,7)